Header image alt text

Välkommen till Yoga Karlskoga

Yoga – hjälper dig till större lugn, bättre hälsa och välbefinnande

Privatlektioner

Individuellt utövande- privatlektioner

Traditionellt lärs yoga ut en mot en, alltså en lärare och en elev, för att yogan ska kunna anpassas till eleven. För dej som vill utöva yoga regelbundet hemma är det bra att få hjälp att sätta ihop ett program som passar just dej. Ett personligt program behöver inte vara långt, några minuter om dagen kan göra stor skillnad om du utövar det regelbundet.

Vid en privatlektion samtalar man först kring de behov och önskningar individen har kring sitt tänkta utövande sedan provas och väljs passande övningar ut och ett program utformas utefter dessa. Behov och önskningar kan exempelvis röra sig om att man vill utöva på mer daglig basis vill vidareutveckla sitt yogautövande/sina yogastudier har behov av rehabilitering pga en skada behöver hjälp med att reducera stress har sömnstörningar.

Lektionstid och pris

Första gången man kommer är lektionen ca 1,5 tim och kostar 950kr
Vill man ha uppföljningslektioner är dessa ca 1 tim och kostar 625kr

Lämna ett svar