Header image alt text

Välkommen till Yoga Karlskoga

Yoga – hjälper dig till större lugn, bättre hälsa och välbefinnande

Vad är Yoga?

yoga2

Yogan är mer än 3000 år gammal och härstammar från Indien. Det är ett av världens äldsta system för hälsa och utveckling och används som ett sätt att förändra, underhålla och förbättra fysisk och mental hälsa.

 

 

 

Inom yoga ser man människan som en helthet och en betydelse av yoga är ”att länka”. Man arbetar på olika sätt med fysiska rörelser tillsammans med medveten andning och riktad uppmärksamhet, vilket stärker länken mellan kropp, själ och sinne.

Kan vem som helst utöva Yoga?

Inom yogan finns en mängd olika redskap som kan varieras på många olika sätt, tack vare detta kan den anpassas efter olika omständigheter, behov och syften.

Yoga utövas ofta i grupp men trots detta är den ett individuellt utövande, vilket innebär att varje person under lektionerna utgår från sina egna förutsättningar, oavsett vilka dessa är. Yogan anpassas alltså till individen och inte tvärt om.

Vid grupplektioner ger vi vid behov olika varianter på samma rörelse för att i största möjliga mån anpassa rörelserna till den enskilde individens förutsättningar. Utifrån detta blir också yogan olika, beroende på gruppens sammansättning.

Vad kan Yoga ge dig?

Yogan har blivit erkänd världen över som ett hjälpmedel för att möta krav och utmaningar i vårt moderna vardagsliv med större lugn, bättre hälsa och välbefinnande.

Yogan är ett sätt att reducera stress och stressrelaterade problem genom att hjälpa individen koppla av och återhämta krafter efter dagens verksamhet. Den kan lindra fysiska åkommor som tex ryggont, ledvärk, idrottsskador etc vara ett stöd vid tillfrisknande från sjukdom och skador, ge stöd vid förändringar i livet samt stabilisera vid mental eller emotionell instabilitet som tex oro, depressioner etc.

Genom utövande kan man få guidning i självkännedom och personlig utveckling som kan hjälpa till att förhöja den personliga livskvalitén, förbättra fokus och koncentration och förhöja den personliga och yrkesmässiga produktiviteten.

Vilken Yoga är detta?

Den yoga vi lär ut är i tradition av T. Krishnamacharya. Han följde en lång tradition av yogamästare och var en pionjär i sitt arbete att återuppliva de gamla lärorna om yoga och bibehålla dess relevans för det moderna samhället. Han förordade starkt ett sakkunnigt tillvägagångssätt där yogans redskap och tekniker anpassas till att respektera varje individs behov, förmåga och livssituation. Den uppskattning som hans elever, bland andra Indra Devi, Patthabi Jois, BKS Iyengar och TKV Desikachar, har röjt är ett tecken på betydelsen av hans livsverk och lära och hans position som en av de mest inflytelserika yogamästarna i modern tid.

TKV Desikachar, son till T Krishnamacharya och den som studerat längst med honom, fortsatte under sin livstid att föra traditionen vidare genom sitt arbete i yogacentret Krishnamacharya Yoga Mandiram i Chennai, Indien. Han var vägledande i att bygga broar mellan yoga och andra läkekonster och har genom sitt arbete inspirerat tusentals yogautövare över hela världen.

De principer och tillämpningar som är utmärkande för den yoga som undervisas i tradition av Krishnamacharya är:

  • Samtliga redskap i yoga används på ett praktiskt och upplevelsebaserat sätt.
  • Grupplektioner undervisas med ett fokus som ger personlig uppmärksamhet och omsorg
  • För den som vill, utvecklas personliga program i en individuell miljö för terapeutiska och allmäna behov
  • Yogaterapi används på ett integrerat sätt som komplement till andra läkemetoder
  • Lärarna utvecklas ständigt genom mentorskap, personligt utövande samt genom fortlöpande utbildningsprogram

Lämna ett svar