I det dagliga livet utsätts vi ofta för situationer där vi upplever stress, press och oro. När vi upplever detta aktiveras vårt grundläggande överlevnadsskydd, det s.k stressystemet, vilket svarar genom att försätta kroppen i ett högre aktivitetsläge.

Att befinna sig i detta förhöjda aktivitetsläge skapar i längden ett slitage på kroppen och dess organ och kan resultera i ohälsa.

Inom yogan arbetar vi på olika sätt med kroppen, andningen, våra sinnen och våra tankar för att aktivt påverka stressystemet på ett positivt sätt. Genom att lära oss arbeta med kroppen och andningen på ett lyhört och respektfullt sätt hjälper vi till att öka de avstressande hormonerna i kroppen och sänka aktiviteten i stressystemet.

Detta gör oss mer avslappnade, mer närvarande i nuet och får oss att känna välbehag, vilket i längden förbättrar förutsättningarna för god hälsa.